Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου SITRANS, στη Σαρδηνία

Τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε στην Σαρδηνία της Ιταλίας, συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου SITRANS.

Το έργο SITRANS αφορά την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας και των φορέων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο μετάβασης. Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, μέσω του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνολογίας (MaterLab), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας, συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος. Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από Οργανισμούς και Επιχειρήσεις από Ιταλία, Βουλγαρία, Πολωνία και Ελλάδα.

Ο συντονισμός της συνάντησης έγινε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο MaterLab, μέσω του Προέδρου του τμήματος, καθηγητή Ιωάννη Μπακούρου με τη συμμετοχή και τις παρουσιάσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ελευθέριου Τοπάλογλου και της ερευνήτριας κ. Αμαλίας Κούσκουρα.

Το SITRANS στοχεύει στην ορθή χρήση των πόρων του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και των άλλων πηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης μέσω ενός αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης το οποίο είναι σημαντικό να συνοδεύεται από έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιστημονικής παρακολούθησης, ανάλυσης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής.

Σημαντικό διακύβευμα του έργου είναι να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης.

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε, την δεύτερη ημέρα, συμμετείχε ο Ειδικός Επίτροπος του Οργανισμού Laore Sardegna, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Σαρδηνίας, ο Σύμβουλος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Σαρδηνίας και ο Σύμβουλος Γεωργίας της Περιφέρειας της Σαρδηνίας.

Κατά τη διάρκεια των ημερών της συνάντησης, παρουσιάστηκε το Μοντέλο και τα σενάρια διακυβέρνησης της δίκαιης μετάβασης καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε θεματική παρουσίαση των Τοπικών Ενεργειακών Κοινοτήτων στη Σαρδηνία  καθώς και ο σχεδιασμός της δράσης και λειτουργίας τους.

News