ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα»

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα»

Το Επιμελητήριο Σερρών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς και το Επιμελητήριο Πέλλας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – πΓΔΜ 2014-2020» ανακοινώνουν τον διαγωνισμό «Νέα Καινοτόμα Επιχειρηματική Ιδέα».

EMPLOYOUTH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

EMPLOYOUTH_Έντυπο Υποβολής Προσωπικών Στοιχείων

News