7ο Συνέδριο της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχε με επιτυχία στις εργασίες του 7ου Συνεδρίου της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ο Aν. Καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου ήταν κεντρικός ομιλητής στην ενότητα με τίτλο: “Just transition implementation and monitoring – how to do it right?” και με θέμα ομιλίας: “Exploring inclusive,just & effective governance models for just transition and monitoring”, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει καλύτερα γνωστός ο καθοριστικός ρόλος του Πανεπιστημίου στο εγχείρημα της δίκαιης μετάβασης.


  Ο Καθηγητής Γιάννης Μπακούρος, Διευθυντής του εργαστηρίου MaterLab και του Ινστιτούτου Περιφερειακής Πολιτικής Προστασίας και η συνεργάτης του Εργαστηρίου κ. Αμαλία Κούσκουρα, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν με επικοινωνιακό υλικό το έργο SITRANS https://sitrans-project.eu/
   Παρουσιάστηκε επίσης η ιδέα για την συγκρότηση ενός υποστηρικτικού μηχανισμού για ένα Παρατηρητήριο Δίκαιης Μετάβασης, η οποία αναπτύσσεται και επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο από επτά (7) ερευνητικές και αναπτυξιακές ομάδες του έργου SITRANS.

News

Leave a Reply