Δελτίο Τύπου – ROSES

     Τον Ιούνιο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Λευκωσία της Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου ROSES -Cross Border Risk Awareness in Western Balkans.

     Το έργο ROSES έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας προσέγγισης συν-δημιουργίας και συν-σχεδιασμού, μέσω δράσεων που εστιάζουν στην επίγνωση κινδύνου και την επικοινωνία, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς το κοινό, τους εθελοντές, τους πρώτους ανταποκριτές και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

    Στο έργο, το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος μέσω του Εργαστηρίου Διαχείρισης Τεχνολογίας (MaterLab), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας.

     Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών του Μαυροβούνιου, το Υπουργείο Ασφάλειας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, το Κέντρο Ανάπτυξης και Δημοκρατίας της Αλβανίας, το Εθνικό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Αλβανίας, η Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης της Βόρειας Μακεδονίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας και η Εταιρεία Μελετών, Υπηρεσιών και Λογισμικού Γεωγραφικής Πληροφορίας της Ελλάδας.

     Η συνάντηση συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εργαστήριο MaterLab, με τον Πρόεδρο του τμήματος, καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο να διευθύνει τις συναντήσεις και τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων.

      Το ROSES αποβλέπει στην αύξηση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επίγνωση του κινδύνου μέσω της υλοποίησης δράσεων στην υποστήριξη της χώρας υποδοχής σε διασυνοριακές περιοχές.

     Έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διάφορων εταίρων από διάφορες χώρες με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας και της αντίδρασης σε κινδύνους και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μέσω δράσεων όπως η επίγνωση κινδύνου, η επικοινωνία, και η εκπαίδευση, το έργο ROSES προσπαθεί να ενισχύσει την ικανότητα αντίδρασης των εθελοντών, των πρώτων ανταποκριτών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

      Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επισκόπηση του έργου, παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί κατά τους πρώτους μήνες του ROSES, και δόθηκε μια εικόνα σχετικά με τις προοπτικές των Εταίρων σχετικά με την εφαρμογή του ROSES και την προστιθέμενη αξία που θα φέρει.

     Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το πώς θα συνεχιστεί στο μέλλον η πορεία του ROSES.

News